Kontakt

 Kontakt priamo do čajovne :

Čajovňa Seishin

Sad SNP 667/10

01001 Žilina